26°C pochmurno z przejaśnieniami

Czy kobietę w ciąży należy przyjmować poza kolejnością?

Wiadomości, kobietę ciąży należy przyjmować kolejnością - zdjęcie, fotografia

Do Biura Rzecznika Praw Pacjenta wciąż zgłaszają się ciężarne pacjentki, które mają szereg wątpliwości związanych z dostępem do świadczeń zdrowotnych i związanych z tym uprawnień. RPP przypomina, że od stycznia tego roku kobiety w ciąży oraz ich rodziny posiadają dodatkowe uprawnienia w dostępie do świadczeń zdrowotnych. Dzięki ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", w ciąży oraz rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym mogą m.in. korzystać ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością w szpitalach oraz w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Należy jednak pamiętać, że placówki medyczne udzielają tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez nie listy oczekujących.

W praktyce oznacza to, że świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia.W sytuacji, gdy udzielenie świadczenia zdrowotnego nie jest możliwe w dniu zgłoszenia do placówki medycznej, świadczeniodawca powinien wyznaczyć inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.

Natomiast świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia zgłoszenia pacjenta.

Ustawa z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" obowiązuje od 1 stycznia 2017 r., a jej zapisy rozszerzyły regulacje zawarte w art. 47c ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Artykuł 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nadaje prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach:

- kobietom w ciąży;

- pacjentom do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadającym zaświadczenie od właściwego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;

- pacjentom, którzy posiadają tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu";

- inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom.

Nowelizacja przepisów rozszerzyła powyższe uprawnienia na osoby wymienione w dwóch pierwszych punktach niezależnie od tego, czy zajście w ciążę albo urodzenie dziecka nastąpiło przed, czy też po wejściu w życie omawianej ustawy.

(Oprac. P. Walczak / Za: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta / Foto: pixabay.com)

Czy kobietę w ciąży należy przyjmować poza kolejnością? komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się