7°C całkowite zachmurzenie

Jaroszówka! Plany budowy dróg, to jeden dom waria…ntów!

Wiadomości, Jaroszówka! Plany budowy dróg jeden waria…ntów! - zdjęcie, fotografia

Konsultacji społecznych w zasadzie nie było, aby mieszkańcy mogli wypowiedzieć się na temat planowanych zmian na ich osiedlu. To jednak w ogóle nie przeszkadza prezydentowi w zamiarach wybudowania dróg osiedlowych według własnej koncepcji. Mieszkańcom Jaroszówki zostaje tylko składać uwagi do dnia 4 stycznia, których prezydent wcale uwzględniać nie musi.

Na początku grudnia informowaliśmy o dość specyficznym spotkaniu, które urzędnicy najwyraźniej odnotowali jako konsultacje społeczne. Zaprosili mieszkańców osiedla Jaroszówka, po czym nastąpiła seria wpadek. I to takich wpadek, przez które nie można było w zasadzie przeprowadzić żadnych konsultacji społecznych. Jedną z najważniejszych była próba omawiania przebudowy ulicy Raginisa, co do której w ogóle nie było można wcześniej zapoznać się nawet z koncepcją, jak miałaby być przebudowana. Ale to w niczym nie przeszkadzało urzędnikom w tak zwanym przeprowadzeniu konsultacji.

- To jest procedura administracyjna, w określonym czasie. A jeśli chodzi o ulicę Raginisa, to jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej. To jest dużo wcześniejszy etap – mówił podczas spotkania do mieszkańców zastępca prezydenta Adam Poliński.

Z tym, że praktycznie cała dyskusja toczyła się wokół projektu, którego mieszkańcy nie znali, do którego nie mieli wglądu i wobec którego w ogóle nie powinni zabierać głosu. Była za to szansa zapoznania się z projektem dotyczącym przebudowy innych ulic, ale ważnych dla mieszkańców Jaroszówki. Chodzi o ulice: Jaroszówka, Rycerska i Bolesława Krzywoustego. I to właśnie te arterie powinny zostać poddane konsultacjom społecznym. Tym bardziej, że są tam nie tylko domy mieszkalne, ale także wiele podmiotów gospodarczych.

Trudno teraz powiedzieć, co się dzieje i co się dalej stanie. Bo już prezydent wydawał obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie przebudowy wyżej wymienionych ulic na osiedlu Jaroszówka. Później zorganizował konsultacje, które dotyczyły innej zupełnie ulicy, o jakiej nie było mowy w obwieszczeniu. Zwróciła na to uwagę radna Katarzyna Siemieniuk, obecna na spotkaniu z mieszkańcami.

- Złożyłam zapytanie na sesji Rady Miasta, kiedy będą konsultacje i kiedy będzie wyłożona dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Raginisa. Odpowiedział mi pan, że dziś o godzinie 17.00, ale nawet nie powiedział pan gdzie. Musiałam zadzwonić do Biura Rady Miasta, żeby dowiedzieć się, gdzie będą te konsultacje, przekazałam to radnemu Piotrowi Jankowskiemu i on dotarł do mieszkańców. To nie jest tak, panie prezydencie, że to są uczciwe konsultacje – zabrała głos radna Katarzyna Siemieniuk.

Co się stało dalej? Po tych tak zwanych konsultacjach społecznych, które jak się okazało w trakcie spotkania, dotyczyły ulicy Władysława Raginisa, a nie innych ulic, o jakich trzeba było rozmawiać, prezydent wydał kolejne obwieszczenie. Obwieszczenie znalazło się w Biuletynie Informacji Publicznej dokładnie tydzień po spotkaniu, które miało przecież być konsultacjami społecznymi.

Prezydent Miasta Białegostoku, ul. Słonimska 1 zawiadamia o skorygowaniu wniosku z dnia 21.11.2017 r., złożonego przez Gminę Białystok z siedzibą przy ul. Słonimskiej 1 w Białymstoku, reprezentowanego przez pełnomocnika – P. Pawła Sitejko, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie ulicy Jaroszówka, Rycerska i B. Krzywoustego w zakresie: nawierzchni jezdni, chodników, ciągów pieszo – rowerowych, zjazdów wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej obejmującej: kanalizację deszczową z wpustami i przykanalikami, oświetleniem ulicznym, ekranami akustycznymi oraz usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną (…)” – czytamy w obwieszczeniu z 14 grudnia 2017 roku.

Z tym, że teraz nie wiadomo czy to obwieszczenie jest wynikiem konsultacji społecznych, które de facto dotyczyły innej ulicy, niżeli mowa w obwieszczeniu? Czy może urzędnicy popełnili błąd? Bo w poprzednim obwieszczeniu nie było mowy o ciągach pieszo – rowerowych. Choć z drugiej strony, niezależnie od wszystkiego, ani pierwsza wersja, ani druga, nie powinna mieć znaczenia wobec konsultacji społecznych, które w zasadzie się nie odbyły. Bo to czego byliśmy świadkami na Jaroszówce kilka tygodni temu inaczej niż farsą nazwać nie można.

Bo jak można mówić o konsultacjach społecznych w sytuacji, gdy zgromadzeni mieszkańcy w zasadzie nie wiedzieli w jakiej sprawie się spotkali i co ma być w końcu konsultowane? Ponadto okazało się, że są plany – choć w opracowaniu – jak ma być przebudowywana ulica Raginisa, ale wglądu do dokumentów odmówiła dyrektorka Zarządu Dróg – Bożena Zawadzka. I żeby było jeszcze ciekawiej, odmówiła też wglądu do dokumentów członkom rady osiedla Jaroszówka, którzy jako pierwsi powinni taką dokumentację otrzymać, żeby przekazać pomysły mieszkańcom swojego osiedla.

Za to teraz – jeśli można poważnie traktować zamieszczone w dniu 14 grudnia obwieszenie prezydenta Białegostoku – mieszkańcy mają czas do dnia 4 stycznia 2018 roku na zapoznanie się z dokumentacją, a także do złożenia uwag. Być może im uda się dowiedzieć, czy dokumentacja zawiera złożone przez niech pomysły podczas spotkania sprzed kilku tygodni? A jeśli nie zawiera, to kto i co w końcu konsultował, skoro się wykłada nieskonsultowany projekt przebudowy ulic: Jaroszówka, Rycerska i Bolesława Krzywoustego? Także, gdyby ktoś miał wątpliwości co do udziału społeczeństwa w ważnych dla niego decyzjach, to w warunkach białostockich w rzeczywistości nie ma udziału. Co jest? Jest taki bajzel, że aż wypada się rozejrzeć za jakimś alfonsem do jego ogarnięcia. I już można śmiało zakładać, że ulice powstaną w jedynym słusznym wariancie – prezydencko -urzędniczym.

(Agnieszka Siewiereniuk – Maciorowska)

Jaroszówka! Plany budowy dróg, to jeden dom waria…ntów! komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na fakty.bialystok.pl