26°C pochmurno z przejaśnieniami

Pod jednym względem tylko Hajnówka się wyróżnia w naszym regonie

Wiadomości, jednym względem tylko Hajnówka wyróżnia naszym regonie - zdjęcie, fotografia

Czy podlaskie miasta są zielone i mogą pochwalić się zadbanymi skwerami, klombami, trawnikami? Wydaje się, że z racji położenia na mapie kraju i w wielu przypadkach braku obecności wielkiego, ciężkiego przemysłu, powinny wyróżniać się w zakresie przynajmniej obecności wielu terenów zielonych i czystego powietrza. Może zatem warto stanąć w szranki w ciekawym konkursie, jakim jest Eco-Miasto. W zmaganiach od wielu lat biorą udział polskie samorządy, zarówno duże aglomeracje, jak i mniejsze ośrodki miejskie. Tymczasem do tej pory tylko jedno miasto z województwa podlaskiego otrzymało wyróżnienie w konkursie. Czy nowa kategoria, jaką jest zieleń a powietrze zachęci władze kolejnych do zgłoszeń?

W tym roku jury po raz pierwszy oceni zieleń miejską w kształtowaniu klimatu miasta. Na nagrodę w tej oraz pięciu pozostałych kategoriach projektu Eco-Miasto mają szansę te samorządy, których przedstawiciele między 10 lipca a 16 października wypełnią odpowiedni formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.eco-miasto.pl.

Do tej pory wśród wyróżnionych w konkursie znalazła się m.in. Hajnówka - w ubiegłorocznej edycji doceniono ją w kategorii gospodarka wodna za udział w projekcie "Rozbudowy transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)".

Wśród kryteriów oceny w nowej kategorii - zieleń a powietrze - znajdą się realizowane przez samorządy miast inicjatywy oraz dobre praktyki kształtowania zieleni miejskiej i zarządzania nią na rzecz poprawy jakości powietrza, adaptacji do zmian klimatu, a także inne działania pozytywnie wpływające na jakość życia mieszkańców.

W kategorii mobilność zrównoważona jury weźmie pod uwagę m.in. dbałość samorządów o rozwój systemu ekologicznej komunikacji miejskiej, działania na rzecz ograniczenia ruchu samochodowego w centrach miast, promowanie pojazdów ekologicznych, a także wspieranie "miękkiej" mobilności - zwiększanie liczby i długości ścieżek rowerowych oraz tworzenie stref ruchu pieszego.

W gospodarce wodnej miasta zostaną ocenione m. in. pod względem zaangażowania w ochronę ujęć wody oraz zmniejszania stanu ich zanieczyszczenia, działań na rzecz minimalizacji strat wody w sieciach wodociągowych czy rozbudowy sieci wodnej.

W następnej kategorii - gospodarka odpadami - wśród kryteriów oceny znajdą się m.in. inwestycje w systemy kanalizacyjne, rozwiązania dotyczące zbiórki i przetwarzania odpadów oraz projekty promujące segregowanie odpadów wśród mieszkańców.

Podczas dokonywania wyboru laureatów w kategorii efektywność energetyczna budynków kluczowe dla oceny będą działania prowadzone na rzecz termomodernizacji budynków oraz wspierania budownictwa niskoenergetycznego, a także inwestycje samorządów w zmniejszanie strat energii w budynkach.

W systemach energetycznych będą brane pod uwagę dbałość o zwiększenie udziału energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym miasta, dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na danym terytorium oraz propagowanie dobrych praktyk wśród mieszkańców.

Organizatorami projektu są Ambasada Francji w Polsce oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Eco-Miasto jest realizowane we współpracy z Renault Polska, SAUR Polska, Saint-Gobain, SUEZ Polska, ENGIE oraz Grupą EDF reprezentowaną przez EDF Polska, DK Energy i TIRU, a także Wspólnie - Fundacją LafargeHolcim.

(Piotr Walczak / Foto: BI-Foto)

Pod jednym względem tylko Hajnówka się wyróżnia w naszym regonie komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się