24°C lekkie zachmurzenie

Wkrótce ruszy budowa odcinka trasy Via Baltica: Łomża – Śniadowo

Moto, Wkrótce ruszy budowa odcinka trasy Baltica Łomża Śniadowo - zdjęcie, fotografia

Realizację 17 kilometrów dwujezdniowej drogi ekspresowej S61 za 380 milionów złotych – przewiduje podpisana w miniony piątek (9.02) umowa na projekt i budowę kolejnego fragmentu trasy Via Baltica. Odcinek od „węzła Śniadowo” do węzła „Łomża Południe”, jest kolejnym zadaniem na podlaskiej części S61, którego realizację rozpoczyna białostocki oddział GDDKiA. Następnym będzie część od węzła „Łomża Zachód” do „węzła Kolno”, czyli główny fragment obwodnicy Łomży.

Fragment S61 od węzła „Śniadowo” do węzła „Łomża Południe” wybuduje firma POLAQUA Sp. z o.o., Której oferta była najkorzystniejsza spośród 5 złożonych w przeprowadzonym przetargu. Umowa przewiduje 31 miesięczny okres na zaprojektowanie i budowę tego odcinka, przy czym do budowy nie wlicza się okresów zimowych. W związku z tym możliwe jest zrealizowanie kontraktu do końca 2020 roku.

Odcinek od węzła „Śniadowo” do węzła „Łomża Południe”, wraz z zadaniem od węzła „Podborze” do węzła „Śniadowo”, na który umowa została podpisana 30 stycznia tego roku, połączą Łomżę z drogą ekspresową S8 w Ostrowi Mazowieckiej i dalej przez Wyszków – Marki - z Warszawą.

Pomiędzy Ostrowią Mazowiecką (węzeł „Podborze”) – poprzez węzeł „Śniadowo” - aż do węzła „Łomża Południe”, droga ekspresowa S61 zostanie poprowadzona po nowym śladzie, równolegle do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 677. Zgodnie z założeniami, droga ekspresowa S61, ma mieć dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pasy awaryjne oraz pas rozdziału. Na odcinku od węzła „Śniadowo” do węzła „Łomża Południe” przewidziano jeden węzeł – „Śniadowo”. 

Dane techniczne odcinka S61 od węzła „Śniadowo” do węzła „Łomża Południe”:

Długość – 16,99 km (S)

Długość i klasa dróg wybudowanych lub przebudowanych poza ciągiem głównym – 23,5 km (w tym dróg poszczególnych klas: G – 0,933 km; Z – 2,662 km; L – 0,709 km; D – 19,223 km).

Przekrój drogi - 2x2

Szerokość pasa ruchu – 3,5m

Szerokość pasów awaryjnych – 2,5m

Szerokość pasa dzielącego – 5,0m

Szerokość poboczy – minimum 0,75m

Kategoria ruchu: KR6

Ilość węzłów: 1

Obiekty inżynierskie – 14 (w tym mosty – 3, wiadukty – 10, przejścia dla zwierząt – 1)

Ilość MOP-ów – 2 (Kategorii II – 1 oraz Kategorii III – 1)

(Źródło i foto: GDDKiA/ oprac. Cezarion)

Wkrótce ruszy budowa odcinka trasy Via Baltica: Łomża – Śniadowo komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na fakty.bialystok.pl