Znamy wysokość tegorocznych podwyżek emerytur i rent


Fakty Białystok
13/03/2019

Co, gdzie, kiedy?
Waloryzacja świadczeń emerytalno - rentowych, wzrost minimalnych świadczeń, a dodatkowo nadpłacony podatek dla najuboższych świadczeniobiorców - to wszystko jednorazowo w marcu. Choć kwoty nie są porażające, to niektórzy mogą otrzymać zdecydowanie więcej niż dostają co miesiąc.

Waloryzację od 1 marca ZUS przeprowadza co roku. Dokonywana jest ona z urzędu i nie ma potrzeby składnia żadnych wniosków. Tegoroczny wzrost świadczeń będzie polegał na tym, że podwyższone zostaną kwoty najniższych emerytur i rent, a waloryzacja będzie kwotowo - procentowa. Najubożsi świadczeniobiorcy otrzymają także w marcu zwrot nadpłaconego podatku.

Tegoroczny wskaźnik waloryzacji wynosi 102,86 proc. Nie każdy jednak powinien spodziewać się podwyżki poprzez pomnożenie przez wskaźnik kwoty swojego świadczenia. Wszyscy emeryci i renciści otrzymają decyzję z ZUS z podaną nową kwotą, a podwyższone świadczenie zostanie wypłacone w dotychczasowym terminie wypłaty.

Waloryzacja kwotowo - procentowa, która zostanie przeprowadzona w tym roku, ma zagwarantować większości emerytów i rencistów minimalny wzrost świadczenia. Jeżeli więc w wyniku pomnożenia emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy lub renty rodzinnej przez wskaźnik waloryzacji otrzymamy kwotę podwyżki niższą niż 70 zł brutto, to waloryzacja wyniesie wtedy właśnie 70 zł. Podobnie jest z rentą z tytułu częściowej niezdolności do pracy i emeryturą częściową, ale gwarantowana kwota wynosi wtedy nie 70 zł a odpowiednio 52,50 zł i 35 zł. Wyjątkiem w zastosowaniu gwarantowanej kwoty są emerytury, ponieważ w ich przypadku należy spełnić dodatkowy warunek. Chodzi tu o  posiadanie minimalnego stażu pracy;  w przypadku kobiet - 20 lat oraz 25 lat dla mężczyzn okresów składkowych i nieskładkowych.

Minimalna wysokość świadczeń wypłacanych przez ZUS w marcu również ulegnie zmianie. Najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rodzinne wzrosną do 1 100 zł brutto, a najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy do 825 zł brutto. Podobnie jak w przypadku waloryzacji niezbędne jest przy emeryturze udowodnienie  minimalnego stażu pracy. 

Waloryzacja wypłacanych świadczeń to tylko część całego procesu. Podwyżką objęte są również dodatki i świadczenia pieniężne:
- dodatek dla sieroty zupełnej - 417,27 zł; 
- dodatek pielęgnacyjny i dodatek za tajne nauczanie - 222,01 zł; 
- dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji - 333,02 zł, dodatek kombatancki - 222,01 zł;
- dodatek kompensacyjny - 33,30 zł;
- ryczałt energetyczny - 171,71 zł.

Świadczeniobiorcy otrzymujący minimalne kwoty z ZUS będą mogli liczyć w marcu także na zwrot podatku, który nadpłacili. Wszystko za sprawą podniesienia kwoty wolnej od podatku do 8 000 zł. Z szacunkowych wyliczeń wynika, że osoba z minimalnym świadczeniem w kwocie brutto 1 029,80 zł, może liczyć na zwrot ok. 100 zł. ZUS uwzględni nadpłatę podatku w marcowej wypłacie.

(P. Walczak / Foto: sxc.hu)

 
Znamy wysokość tegorocznych podwyżek emerytur i rent - komentarze opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów.

Czytaj więcej


Ostanio w Co, gdzie, kiedy?


TOP 5

Ogłoszenia

wróć

pełna wersja portalu