16°C lekkie zachmurzenie

Żubrom chyba u nas żyje się dobrze, bo żyje ich tu coraz więcej

Wiadomości, Żubrom chyba żyje dobrze żyje coraz więcej - zdjęcie, fotografia

Od kilku lat południowo-wschodnia część Nadleśnictwa Bielsk jest miejscem bytowania największych dziko żyjących ssaków naszego kontynentu – żubrów.

Obecność niewielkich kompleksów leśnych, przeplatanych łąkami i gruntami ornymi, wyraźnie odpowiada żubrom – ich ilość stale rośnie. Szacuje się, że obecnie w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Bielsk przebywa ok. 60 sztuk tego gatunku. W celu utrzymania istniejącej populacji nadleśnictwo przystąpiło do „Kompleksowego projektu ochrony żubra przez Lasy Państwowe”.

- Liczymy, że podjęte działania przyczynią się do poprawy bytowania żubrów na terenie naszego nadleśnictwa ale również ograniczą rosnące szkody, wyrządzane przez te zwierzęta w uprawach rolnych i lasach – informują pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

W ramach projektu realizowane będą zadania podnoszące wartość środowiska, tj. odtwarzanie terenów otwartych, odkrzaczanie, budowa wodopojów i brogów, co poprawi warunki bytowania żubrów i jednocześnie przyczyni się do wzrostu różnorodności biologicznej terenów otwartych. W bieżącym roku Nadleśnictwo Bielsk przystąpiło do rekultywacji łąk, polegającej na odkrzaczeniu i wyrównaniu terenu, przygotowaniu gleby i jej obsiewie mieszanką traw.

W przyszłych latach planowane jest koszenie i zbiór siana do brogów z 11 ha łąk. Planuje się również wybudowanie 5 nowych brogów a także wykopanie wodopoju i adaptację istniejącego zbiornika wodnego na wodopój. W miesiącach zimowych nadleśnictwo kupi i wyłoży co roku 8 ton karmy.

(Źródło: bialystok.lasy.gov.pl/ oprac. Cezarion/ Foto: Michał Andrzejuk)

Żubrom chyba u nas żyje się dobrze, bo żyje ich tu coraz więcej komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na fakty.bialystok.pl