21°C rozproszone chmury

Zwiększyły się nam wydatki, bo zwiększyły się dochody

Wiadomości, Zwiększyły wydatki zwiększyły dochody - zdjęcie, fotografia

W 2016 r. wystąpiła wyraźna poprawa sytuacji materialnej wszystkich grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych w Polsce – podał Główny Urząd Statystyczny.

Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego (po odliczeniu wszystkich podatków) na osobę wyniósł w 2016 r. 1475 zł i był realnie wyższy o 7 proc. od dochodu z roku 2015 (w 2015 r. wzrost realny wyniósł 4,3 proc.).

Jak podał GUS, uruchomione od 1 kwietnia 2016 r. świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+) stanowiło przeciętnie w gospodarstwach domowych otrzymujących to świadczenie 16,8 proc. dochodów rozporządzalnych na 1 osobę (na podstawie wyników za II-IV kwartał.).

Przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach domowych na osobę w 2016 r.1 osiągnęły wartość 1132 zł i były realnie wyższe o 4,3 proc. od wydatków z roku 2015, stanowiły 76,7 proc. dochodów (w 2015 r. - 78,7 proc.). Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne wyniosły średnio 1083 zł i były realnie wyższe o 4,5 proc. w stosunku do 2015 r. (w 2015 r. wzrost realny wydatków i wydatków konsumpcyjnych wyniósł ok. 2 proc.).

Z danych GUS wynika, że w ubiegłym roku w najtrudniejszej sytuacji materialnej znajdowały się małżeństwa z 3 lub większą liczbą dzieci. Jednocześnie w 2016 r. wystąpiła wyraźna poprawa ich sytuacji dochodowej. W stosunku do 2015 r. nastąpił wzrost przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę w tych gospodarstwach aż o 25,2 proc.

Różnice w sytuacji materialnej pomiędzy miastem, a wsią zmniejszają się z roku na rok w wyniku szybszego bogacenia się mieszkańców wsi niż miast, jednak nadal pozostają dosyć istotne. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w miastach wzrósł w 2016 r. w stosunku do 2015 r. o 4,9 proc., a na wsi o 9,8 proc.

Poprawiło się też wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania, w tym nowej generacji – zwłaszcza w smartfon, telewizor plazmowy lub ciekłokrystaliczny z MPEG-4, zmywarkę do naczyń oraz komputer z dostępem do Internetu i samochód osobowy.

Nieco wzrosła średnia powierzchnia mieszkania. Przeciętne gospodarstwo domowe w 2016 roku zajmowało mieszkanie o powierzchni 77,2 m2, składające się z 3,0 pokoi (w 2015 r. 76,7 m2 i 2,9 pokoi).

Podobnie jak w roku poprzednim, ponad połowa badanych w 2016 r. gospodarstw domowych oceniała swoją sytuację materialną jako przeciętną. Wzrósł odsetek gospodarstw oceniających swoją sytuację materialną jako raczej dobrą albo bardzo dobrą (33,5 proc. gospodarstw domowych ogółem wobec 28,5 proc. w 2015 r.) oraz obniżył się odsetek gospodarstw postrzegających ją jako raczej złą albo złą (13,0 proc. wobec 15,7 proc. w 2015 r.).

(Źródło: www.kurier.pap.pl/ oprac. M. Siewak/ Foto: pixabay.com/ money)

Zwiększyły się nam wydatki, bo zwiększyły się dochody komentarze opinie

  • Gość - niezalogowany 2017-06-22 22:47:04

    Ale wpływ a to miało 500+ a nie znaczący wzrost zarobków szkoda ze den fakt został przemilczany

Dodajesz jako: Zaloguj się